Wysokość opłat za zajęcia grupowej nauki pływania:

Październik 2020

Listopad 2020

Płatności proszę dokonywać na konto :

INP Tomasz Koniczuk

NIP: 8392625991

mBank:
38 1140 2004 0000 3102 7648 0670