Zawody pływackie z okazji dnia dziecka

W dniu 4 czerwca 2017 roku na pływalni Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbędą się zawody pływackie z okazji dnia dziecka.

Jeśli chcą Państwo aby wasze dziecko uczestniczyło w zawodach proszę o zapoznanie się z regulaminem zawodów oraz dostarczenie w kopercie na najbliższe zajęcia wypełnionego formularza zgłoszeniowego i wpisowego w wysokości 20zł.

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

 1. Organizatorem zawodów pływackich z okazji Dnia Dziecka jest Słupskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe i Towarzystwo Pływackie SKALAR SŁUPSK.
 2. Zawody Pływackie odbędą się  4 czerwca 2017 roku na pływalni Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupsku.
 3. Zawody obędą się w dwóch blokach:
  • 10.00 - 12.00
   • duża niecka (rocznik 2007 -2009)
   • mała niecka (rocznik 2010-2014) (rodzic z dzieckiem)
  • 12.30-14.30
   • duża niecka (rocznik 2004- 2006)
   • mała niecka (roczniki 2008-2010)
 4. Zgłoszenia przyjmowane są do 22 maja 2017 roku.
  • Lista uczestników powinna zawierać: imiona i nazwiska uczestników, rok urodzenia oraz zaznaczenie: duża niecka/brodzik.
  • Listę należy dostarczyć do biura Słupskiego WOPR lub przesłać wersję elektroniczną na adres biuro@wopr.slupsk.pl.
  • Zgłoszenia po terminie nie będą przyjmowane.
  • Po otrzymaniu zgłoszeń sporządzone zostaną listy startowe i zamieszczone na stronie Słupskiego WOPR.
 5. Opłata startowa wynosi 20,00 zł. W przypadku rezygnacji z udziału w zawodach opłata nie jest zwracana.
 6. Każdy uczestnik zawodów otrzymuje okolicznościowy medal oraz słodką paczkę. Trzech najlepszych zawodników otrzymuje dyplom.
 7. Zgłoszenie dziecka do udziału w zawodach jest równoznaczne z  akceptacją regulaminu.
 8. Za pobyt dziecka na pływalni odpowiada opiekun prawny.